dystrybutor benzyny

Cały nasz świat oparty jest na energii, którą pozyskujemy z surowców jakie znajdują się głęboko pod ziemią. Cały transport na naszym globie zależny jest w ogromnej mierze od samochodów, które napędzane są paliwami produkowanymi z ropy naftowej, która występuje jedynie w kilku miejscach na świecie, a do jej wydobycia buduje się ogromne instalacje gdyż znajduje się często wiele kilometrów pod powierzchnią.