dystrybutor benzyny

Cały nasz świat oparty jest na energii, którą pozyskujemy z surowców jakie znajdują się głęboko pod ziemią. Cały transport na naszym globie zależny jest w ogromnej mierze od samochodów, które napędzane są paliwami produkowanymi z ropy naftowej, która występuje jedynie w kilku miejscach na świecie, a do jej wydobycia buduje się ogromne instalacje gdyż znajduje się często wiele kilometrów pod powierzchnią.

Wprawdzie od pewnego już czasu podejmowane są próby uniezależnienia się od stosowania paliw opartych na ropie naftowej, ale z powodów technologicznych oraz bardzo wysokich cen minie jeszcze bardzo dużo czasu aż będziemy mogli zrezygnować z ropy. Próby te zostały jednak podjęte właśnie z tego powodu iż całe planetarne zasoby tego surowca znajdują się w ręku kilku państw.

Większość państw jakie zajmują się wydobyciem ropy naftowej zrzeszone są w organizacji o nazwie OPEC. Przede wszystkim są to kraje z Bliskiego Wschodu. Pod koniec lat siedemdziesiątych XX wieku postanowiły one jednak dogadać się aby zwiększyć cenę ropy naftowej. Wywołało to ogromny kryzys, z którego świat podnosił się latami (sprawdź także tutaj).

Wcześniej nikt nie przejmował się ceną benzyny gdyż kosztowała ona niewiele więcej niż markowa woda mineralna. Samochody były duże, ciężkie i miały silniki o ogromnej pojemności, z tego względu spalały niesamowite ilości paliwa. Po kryzysie paliwowym z lat siedemdziesiątych XX wieku nastąpił nagły zwrot w kierunku budowy aut małolitrażowych, z którego zwycięsko wyszła Japonia, która budowała takie samochody od dekad.