Caramba muchos interessante textos

Świat tonący w odpadach

Kroczące w niesamowitym tempie wytwarzanie odpadów na świecie jest palącym kłopotem z jakim zmierzyć powinno się społeczeństwo. Jako kraje uprzemysłowione wleźliśmy we własne macki, bo to u nas wytwarzanie odpadów jest największe. Mimo wszystko Polska nie lokuje się jeszcze na czołowych miejscach pod względem produkcji odpadów, gdyż w naszym państwie rocznie na obywatela przypada szacunkowo 315 kg odpadów, podczas gdy średnia w Europie sięga 500 kg na osobę.

Kryzys naftowy z lat 70-tych

dystrybutor benzyny

Cały nasz świat oparty jest na energii, którą pozyskujemy z surowców jakie znajdują się głęboko pod ziemią. Cały transport na naszym globie zależny jest w ogromnej mierze od samochodów, które napędzane są paliwami produkowanymi z ropy naftowej, która występuje jedynie w kilku miejscach na świecie, a do jej wydobycia buduje się ogromne instalacje gdyż znajduje się często wiele kilometrów pod powierzchnią.

Home